Bästa bygg- och tillverkningsföretag 2017

Finalist

Munters levererar energieffektiva lösningar för klimatkontroll världen över. För att säkerställa högsta möjliga kvalitet på verksamheten jobbar Munters från en stark värdegrund som formats med hjälp av ett framgångsrikt ambassadörsprogram. Att de vill förknippas med socialt och etiskt ansvarstagande syns tydligt på resultaten från medarbetarundersökningarna. Under 2016 tog det ett ytterligare kliv och visade på en stor, positiv förändringsresa. För att tydliggöra vad som är viktigast i ledarskapet och i det interna klimatet använder sig Munters av sambandsanalyser, som bland annat påvisat att det är mer lönsamt att leva i enlighet med värderingarna.

Preem, Sveriges största drivmedelsbolag, sätter ribban högt genom att i sin vision leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. De sätter högt värde på sina medarbetare och ser dem som en viktig del av resan mot ett hållbart samhälle, vilket tydligt syns i resultaten från medarbetarundersökningen. Preem genomsyras från högsta ledning till varje medarbetare av ett fokus på utveckling, inte minst när det gäller ledarskap och värderingsarbete. Genom att aktivt jobba med resultatet från medarbetarundersökningen och att göra sina värderingar mätbara tar de sig närmare, och närmare sin vision.

Stora Enso, som är en ledande global leverantör av förnybara material inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper, genomför ett stort förändringsarbete för att stärka sin position i branschen. Det som idag tillverkas av olja kan imorgon tillverkas av träd, vilket ställer stora krav på organisationen ur många perspektiv. För att möta de utmaningar organisationen ställts inför har de satsat på engagerade medarbetare och ett starkt ledarskap genom att bl.a. starta ett ledarskapsprogram. Resultaten från medarbetarundersökningen visar tydligt att det insatsarbete som Stora Enso har inlett faller väl ut i organisationen.

Övriga företag på topplistan