Bästa service- och tjänsteföretag 2017

Finalist

Bemanningsföretaget Academic Work sätter högt pris på ambition. Det är vad de söker, förädlar och förmedlar. Ambitionen är det som får företaget att utvecklas och ger dem drivkraften framåt. Att denna ambition genomsyrar hela organisationen syns tydligt i resultatet från medarbetarundersökningen. De prioriterar sitt arbetsklimat högt och håller ständigt ögonen öppna för hur omvärlden jobbar för att bli bättre. Med ett gediget HR-arbete är Academic Work ett företag som inte lämnar något åt slumpen.

Sveriges största fastighetsbolag Vasakronan är ett företag som lever efter sina värderingar – helhetssyn, humanistisk grundsyn och hög etik. Att skapa engagemang och motivation hos medarbetarna ser de inte bara som en nyckel till en framgångsrik fastighetsverksamhet, utan också ett ansvar Vasakronan har som arbetsgivare. Det ser man inte minst på resultatet från medarbetarundersökningarna. De jobbar ständigt med att utmana sig själva för att skapa ett bättre arbetsklimat – insatser så som att HR är en självklar del av ledningsgruppen, att det har noll vision för utmattningssyndrom och att de har antagit utmaningen att övergå till självledarskap är tydliga tecken på vilja att förbättras.

Hos nordens ledande kosmetikkedja KICKS är medarbetarna företagets viktigaste resurs för att kunderna ska få den experthjälp de önskar. År efter år visar KICKS medarbetarundersökning på starka resultat på samtliga mätta index. De har ett högt engagemang och ses som en attraktiv arbetsgivare bland medarbetarna. KICKS har förstått att bra ledarskap är en viktig förutsättning för högt engagemang och de har därför satt särskilt fokus på att utveckla ledarskapet, vilket har mätts med ett skräddarsytt index som följts upp med pulsundersökningar.

Övriga företag på topplistan