Bästa bygg- och tillverkningsföretag 2018

Finalist

Preem, Sveriges största drivmedelsbolag, sätter ribban högt genom att i sin vision leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preem är en av finalisterna i Powered by People med bäst resultat i sin medarbetarundersökning. Detta visar på att bolaget jobbar aktivt med sina medarbetarrelationer och förstår vikten av att det interna klimatet måste vara på plats, för att nå sina högt ställda externa mål och sin vision. Såväl arbetsklimatet som ledarskapet har stärkts ytterligare under 2017. Detta är centrala områden i att attrahera och bibehålla medarbetare, vilka i sin tur bidrar till att bolaget når än närmare sin vision.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara material inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. De har år efter år fokuserat på vikten av att lyssna på sina medarbetare och arbeta med resultaten från medarbetarundersökningen. I takt med det har Stora Enso stadigt förbättrat sig inom de flesta områden som täcks i undersökningen. Årets fokus låg på ledarskap och engagemang – områden där man kan se tydliga förbättringar. För andra året i rad är Stora Enso nominerade vilket är ett tydligt bevis på att de fokuserat och prioriterat rätt under året.

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Företaget finns i åtta länder och noterades år 2016 på Nasdaq. Bonava har genomgått en stor förändringresa i en konservativ bransch och vet att nöjda kunder kommer genom engagerade och motiverade medarbetare. Därför har man aktivt och målmedvetet fokuserat på kultur och värderingar för att nå sina mål.

Övriga företag på topplistan