Störst förändringsresa 2017

Finalist

Det branschledande Human Resource Management företaget Aditro erbjuder moderna, digitaliserade och automatiserade lösningar för lön och HR. Deras användarvänliga och rollbaserade lösningar erbjuder både medarbetare, chefer samt specialister de rätta verktygen för en enklare och mer flexibel användarupplevelse, något som syns hela vägen ut i den egna organisationen. Aditro är ett företag som aktivt jobbar med att förbättra sitt arbetsklimat och visar under 2016 på stora förbättringar. Deras HR-avdelning, som sträcker sig över både Norden och Baltikum, har hittat ett arbetssätt som fungerar och som skapar förutsättningar för att driva företagets förändringsarbete.

Volvofinans Bank är Sveriges största bank specialiserad på bilar och har funnits sedan 1959. Under 2015 utarbetades bl.a en hållbarhetspolicy som idag är vägledande i hur banken möter intressenter. Som en del av hållbarhetspolicyn arbetar de för att vara en sund aktör som upplevas som en modern och attraktiv arbetsgivare – ett arbete som återspeglas i resultaten från medarbetarundersökningen. Ihärdigt arbete med att följa upp föregående års resultat har lett till en stor, positiv utveckling. Engagemanget i organisationen har tydligt ökat och fler medarbetare anser sig jobba med ett utmärkt ledarskap!

Munters levererar energieffektiva lösningar för klimatkontroll världen över. För att säkerställa högsta möjliga kvalitet på verksamheten jobbar Munters från en stark värdegrund som formats med hjälp av ett framgångsrikt ambassadörsprogram. Att de vill förknippas med socialt och etiskt ansvarstagande syns tydligt på resultaten från medarbetarundersökningarna. Under 2016 tog det ett ytterligare kliv och visade på en stor, positiv förändringsresa. För att tydliggöra vad som är viktigast i ledarskapet och i det interna klimatet använder sig Munters av sambandsanalyser, som bland annat påvisat att det är mer lönsamt att leva i enlighet med värderingarna.