Störst förändringsresa 2018

Finalist

Green Cargo har gjort en rad strategiska insatser för att bibehålla en kostnadseffektiv produktion och en stabil leverans. Med stort fokus på värderingar och beteenden under parollen ”Vägen till lönsamhet” har bolaget medvetet arbetat för ökad effektivitet och förbättrade arbetssätt och processer. Genom att involvera chefer på gruppchefsnivå och brytit ner värderingar till ”säkra vanor” har de åstadkommit goda resultat.

Apsis levererar lösningar inom e-handel, marketing automation och e-postmarknadsföring. Att nöja sig, acceptera eller finna sig i läget är inget för Apsis. Efter stora förändringar både organisatoriskt och på medarbetarsidan har fokus legat på utveckling och lärande. Detta har resulterat i en stor förändringsresa där fina resultat kan skönjas både vad gäller utvecklingen på ledarskapssidan med en väsentlig större andel utmärkta och bra chefer samt ett arbetsklimat där effektiviteten är utmärk/bra hos större andelen grupper.

Genom konsekvent arbete, uthållighet och med en tydlig plan framåt har Haglöfs visat att de tar medarbetarrelationer på allvar. Förändringsresan som skett är ett bevis på detta där samtliga chefer och övriga medarbetare har ett genuint intresse av att förstå och vilja förändra till det bättre. Det finns ett driv framåt och en vilja att utvecklas.