Academic Work

Academic Works fokus på ambition och engagemang som arbetsgivare visar i år igen att det lönat sig då medarbetarundersökningarna pekar på starka resultat även i år. En tjänsteproducerande verksamhet som Academic Work står och faller med sina medarbetare, och att ha stort fokus på medarbetarupplevelse, engagemang och ledarskap är kritiskt viktigt för en framgångsrik verksamhet.