Green Cargo

Green Cargo har gjort en rad strategiska insatser för att bibehålla en kostnadseffektiv produktion och en stabil leverans. Med stort fokus på värderingar och beteenden under parollen ”Vägen till lönsamhet” har bolaget medvetet arbetat för ökad effektivitet och förbättrade arbetssätt och processer. Genom att involvera chefer på gruppchefsnivå och brytit ner värderingar till ”säkra vanor” har de åstadkommit goda resultat.