Preem

Preem, Sveriges största drivmedelsbolag, sätter ribban högt genom att i sin vision leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preem är en av finalisterna i Powered by People med bäst resultat i sin medarbetarundersökning. Detta visar på att bolaget jobbar aktivt med sina medarbetarrelationer och förstår vikten av att det interna klimatet måste vara på plats, för att nå sina högt ställda externa mål och sin vision. Såväl arbetsklimatet som ledarskapet har stärkts ytterligare under 2017. Detta är centrala områden i att attrahera och bibehålla medarbetare, vilka i sin tur bidrar till att bolaget når än närmare sin vision.